Zásady používania súborov cookie

Zásady používania súborov cookie

COOKIES POLICY tento dokument zásad cookies je pripravený podľa ustanovení vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES – všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) (spolu ako „právna úprava ochrany osobných údajov“) 

Prevádzkovateľ osobných údajov,  spoločnosť TATRYLES s.r.o.,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov so sídlom Nová Lesná 553, 059 86 Nová Lesná, Slovenská republika, oddiel Sro, vložka číslo 37536/P, IČO: 52 146031, (ďalej ako „Spoločnosť“ alebo aj „Prevádzkovateľ“) považuje údaje svojich klientov a obchodných partnerov (ďalej ako „dotknuté osoby“) za kľúčovú hodnotu. Zodpovedné a transparentné zaobchádzanie s osobnými údajmi rovnako ako maximálna bezpečnosť týchto údajov je nevyhnutným predpokladom pre zachovanie najvyššieho štandardu vykonávania podnikateľskej činnosti.  

Sídlo Spoločnosti: Nová Lesná 553, 059 86 Nová Lesná  

Korešpondenčná adresa: Nová Lesná 553, 059 86 Nová Lesná  

Web: www.tatrybike.sk 

Infolinka: +421 902 947 333 

E-mail: tatrylesna@gmail.com 

Osobným údajom venuje Spoločnosť špeciálnu pozornosť rešpektujúc v maximálnej miere práva dotknutých osôb, rovnako ako aj ich slobodnú vôľu vymedzujúcu rozsah spracúvania týchto osobných údajov. Ak nie je uvedené inak, Spoločnosť sa hlási k plnej zodpovednosti v pozícii prevádzkovateľa osobných údajov všetkých dotknutých osôb, ktorých osobné údaje spracúva, a ktoré získala alebo získa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti výkone podnikateľskej činnosti.  

Dozorným orgánom v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ktorých prevádzkovateľom je Spoločnosť, je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:  

Sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika  

Web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk  

Sekretariát úradu: +421 /2/ 3231 3214  

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk  

Pri výkone činnosti prevádzkovateľa osobných údajov dbá Spoločnosť vždy na práva dotknutých osôb, pokynov prevádzkovateľov, ktorí Spoločnosti zverujú osobné údaje na spracúvanie na základe sprostredkovateľských zmlúv, rovnako ako na vysoký bezpečnostný a transparentný štandard spracúvania osobných údajov smerom dovnútra spoločnosti (zamestnanci a pod.) ako aj smerom k svojim podnikateľským činnostiam. 

Spoločnosť kladie mimoriadny dôraz na ochranu osobných údajov a súkromia dotknutých osôb. 

 Tento dokument popisuje základné členenie cookies, spôsob funkcie cookies a spôsob a rozsah spracúvania osobných údajov prostredníctvom cookies na webe Spoločnosti.  

Súbor cookie je malý dátový súbor, ktorý do Vášho počítača uloží navštívená webová lokalita. Súbory cookie ukladajú a prenášajú informácie na server webovej lokality, ktorú (opakovane) navštívite z daného prehliadača/počítača/iného zariadenia. Súbor cookie má aj istú časovú pečiatku, ktorá definuje jeho dobu platnosti, (viac informácií o časovej pečiatke a dobe platnosti nájdete v časti Súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie).  

1. Kategórie súborov cookie  

Súbory cookie je možné rozdeliť do štyroch kategórií. Spoločnosť využíva na svojej webovej lokalite všetky typy súborov cookie. 

 i. Nevyhnutné cookie  

Nevyhnutné súbory cookie napomáhajú použiteľnosti webovej lokality tým, že umožňujú základné funkcie, napr. navigáciu na stránke. Bez týchto súborov cookie by webová lokalita nefungovala správne.  

ii. Preferenčné cookie  

Preferenčné súbory cookie umožňujú webovej lokalite „zapamätať si“ informácie, ktoré ovplyvňujú jej používanie a vzhľad, napr. preferovanú krajinu/preferovaný jazyk.  

iii. Marketingové cookie  

Marketingové súbory cookie pomáhajú vlastníkom webových lokalít porozumieť, ako návštevníci používajú tieto webové lokality tým, že zhromažďujú anonymizované informácie a reportujú ich.  

2. Súbory cookie relácie a trvalé súbory cookie  

i. Súbory cookie relácie  

Súbory cookie relácie existujú len v dočasnej pamäti zariadenia po dobu, kým sa užívateľ nachádza na webovej lokalite. Webové prehliadače zvyčajne vymažú súbory cookie relácie, keď užívateľ ukončí webový prehliadač. Na rozdiel od iných súborov cookie nemajú súbory cookie relácie určenú dobu platnosti, na základe ktorej prehliadač „vie“, že ide o súbory cookie relácie.  

ii. Trvalé súbory cookie  

Na rozdiel od vypršania platnosti po zatvorení webového prehliadača – ako v prípade súborov cookie relácie – platnosť trvalého súboru cookie vyprší v konkrétny dátum alebo po špecifickej dobe. To znamená, že po celú dobu platnosti bude súbor cookie prenášať informácie na server pri každej návšteve webovej lokality, ktorej patrí, alebo vždy, keď užívateľ sleduje zdroj patriaci danej webovej lokalite na inej webovej lokalite (napríklad reklamu).  

Trvalé súbory cookie sa používajú na dlhodobé zaznamenávanie návykov pri prezeraní webových lokalít a priebežné prihlásenie používateľov k ich kontám, aby nemuseli opakovane vkladať prihlasovacie údaje pri každej návšteve.  

3. Správa súborov cookie  

Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookie, môže ich vypnúť v nastaveniach zabezpečenia vo webovom prehliadači. Webový prehliadač môže užívateľ nastaviť aj tak, aby bol informovaný vždy, keď sa webová lokalita pokúsi uložiť súbor cookie do počítača. Už uložené súbory cookie je možné spravovať prostredníctvom webového prehliadača.  

Viac informácií o zobrazení súborov cookie uložených vo webovom prehliadači, postupe ich vymazania a nastavení ich prijímania alebo zakázania sú na stránke pomocníka internetového prehliadača. 

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Description
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
  • Add to cart
Click outside to hide the comparison bar
Compare